Presència de l’AFA-Coromines en el I Fòrum de les famílies i l’educació a Catalunya

La Fundació Jaume Bofill va néixer fa més de 40 anys amb l’objectiu de suprimir les desigualtats de tota mena existents entre les persones, entre el grups i entre els pobles i de l’extensió de l’educació i de la cultura. Actualment el focus principal de la Fundació és tot el conjunt d’activitats, actituds i problemes que hi ha al voltant de l’educació i el seu context social. En aquesta línia, el passat dissabte 24 de maig, la Fundació Jaume Bofill va organitzar el I Fòrum de les famílies i l’educació a Catalunya amb un programa força atractiu. La primera part constava de 5 tallers simultanis on quatre representants d’AMPES expliquen una activitat de participació i la segona part van presentar el llibre blanc de la participació de les famílies a l’escola, tot amb un servei d’acollida d’infants de 4-12 anys.

Nosaltres vam arribar a tres quarts de 10, vam deixar els nostres fills amb un grup de monitors i vam assistir al Taller 2 Serveis per a la conciliació i la equitat. La sociòloga Elena Sintes va iniciar el taller fent unes reflexions de l’estat actual de la participació de les famílies en l’educació. A Catalunya, a diferència d’altres països, les famílies organitzades en les AMPES han de fer unes tasques que l’administració no se’n fa càrrec, com els menjadors o les activitats extraescolars.

La primera presentació del Taller la va fer l’AMPA de l’escola VIROLAI de Barcelona amb l’activitat “Menja B”. Amb l’objectiu de millorar l’alimentació dels nens de l’escola, van crear un lema, una mascota i tota una sèrie d’actuacions com una gimcana de l’alimentació, un còmic amb consells, uns tallers de receptes de cuines en que les 2 guanyadores es van incloure al menú, unes propostes diàries de sopars, i campanya d’us de carmanyoles per evitar utilitzar paper de plata per embolicar els entrepans dels esmorzars.

La segona presentació va ser a càrrec d’un representant de l’AMPA Teresianes-Ganduxer amb l’activitat de la gestió de les extraescolars esportives. Van fer èmfasi en que era una escola esportiva i no un club esportiu, en el que els objectius són més de tipus formatiu i no tant competitiu. Aquestes activitats agrupen uns 10 esports diferents les duen a terme uns 600 alumnes i uns 25 monitors. Com a dificultats van destacar el comportament d’alguns nens demostrant la seva rebel·lia i el gran volum de gestió.

La tercera activitat la va presentar un representant de l’AMPA de La Concepció de Barcelona i consistia en la participació d’alguns pares en el monitoratge d’alguna activitat extra-escolar. D’aquesta manera volien obtenir una reducció del 20% del cost de les extraescolars. Van demanar als pares voluntaris que proposessin diverses activitats, com “jugant amb tecnologia”, “Art amb tacte”, “El tresor pirata”, “taller d’arquitectura”... El suport que han rebut no només venen de les mares i pares, sinó també d’avis, oncles germans i amics.

La quarta i darrera presentació la va fer un pare de l’escola concertada Sant Josep Obrer de l’Hospitalet amb l’activitat de reutilització de llibres. L’idea va sorgir d’uns pares, que van recollir informació d’altres escoles que ja ho fan i ho van proposar al centre i a l’AMPA. El centre ho va trobar molt interessant però l’AMPA no li va voler donar suport. Aquest grup de pares han tirat endavant l’activitat a través de xarxes socials, d’uns delegats de curs, i de proposar un curs pont per tal que els alumnes cuidin els llibres i puguin arribar en bones condicions per poder-los reutilitzar.

Després de les presentacions l’Elena Sintes va recollir els punt en comú i va destacar el fet que hi hagi continuïtat en tot el curs i també any rera any. Que hi havia un valor educatiu en totes les activitats presentades. També i molt important que eren activitats compartides entre pares i fills en l’entorn de l’escola. Que malgrat les dificultats i els entrebancs s’ha pogut tirar endavant. Finalment es va obrir el torn de preguntes i es va poder conèixer diversos detalls de les diferents activitats.

La impressió que vam tenir com a pares del Coromines va ser que les famílies de la nostra escola participen molt més que les famílies d’altres escoles. També que a la nostra escola es fan moltes activitats que se’n podria fer més ressò. Vam veure que aquest fòrum era una oportunitat per difondre alguna de les moltes activitats d’èxit que s’estan fent a l’escola.

La segona part va ser un acte més protocol·lari i van fer la presentació del Llibre blanc de la participació de les famílies a l’escola. Un llibre que conté un informació molt valuosa i que recull tres objectius: aportar evidència del pes de les famílies a l'escola, generar un discurs comú i consensuat sobre l'agenda que preocupa a les famílies en l'horitzó 2025, i traçar un full de ruta per a vertebrar el sector. A més de donar-nos el llibre blanc imprès, també ens van regalar els llibres “Com participen mares i pares a l’escola?” I “Consells escolars i participació de les famílies a l’escola”.

 

Anna i Jordi, pares de Construccions