El Silenci com a Resposta

El passat 30 d'abril la Junta de la nostra AFA, l'AMPA de Montserrat Solà i l'AMPA de l'Anxeneta vam entrar tres cartes al registre de Serveis Territorials d'Ensenyament de Maresme- Vallès Oriental dirigides al President de la Comissió de Garanties d'Admissió, al Cap del Servei i al Director General de Centres Públics d'Ensenyament, demanant l'obertura d'un P4 pels curs vinent al centre de Mataró.

 

El text de les tres cartes anava així:

 

Mataró, 28 d'abril de 2014

Al darrer procés de preinscripció escolar a la Ciutat de Mataró, al districte 08301 hi ha hagut 17 sol.licituds per matricular infants a P4 el curs 2014-2015.

Com sabeu, pel curs vinent, l'oferta de P4 a les escoles públiques del centre de Mataró (Havana-Escorxador) és de 0 places.

Com també sabeu, el curs passat (2013-2014) l'Angeleta Ferrer va haver d'emigrar i a més, es va tancar una línia de P3 d'escola pública al centre de Mataró, passant l'oferta de 6 a 5 grups (de 150 a 125 places). Aquest curs 2013-2014, al centre de Mataró hi ha matriculats a P3 a les escoles públiques un total de 135 nens, (28 a la única línia de l'escola Joan Coromines, 52 a les dues línies de l'escola Anxaneta i 55 a les dues línies de l'escola Montserrat Solà) malgrat que la demanda el curs passat va ser de 190  sol.licituds en primera opció.

Les Juntes de l'AFA Joan Coromines, de l'AMPA Anxaneta i de l'AMPA Montserrat Solà considerem que manquen places de P4 al centre de Mataró pel curs 2014-2015 i que hi ha una demanda real a la que no es dóna resposta de forma adequada i 10 nens en augment de ràtio.

Per tot el que exposem, demanem es reobri una línia de P4 al centre, preferentment a l'escola Joan Coromines

 AFA Escola Joan Coromines       AMPA Escola Anxaneta         AMPA Escola Montserrat Solà”

 

La Comunitat podeu veure els originals de les cartes a:

http://agora.xtec.cat/ceip-joan-coromines/moodle/ a l'Associació de Familiars d'Alumnes,

 

Després d'un mes, la resposta per part dels tres interpel.lats ha estat el silenci. És així, la nostra administració utilitza sovint (massa sovint) el silenci com a resposta davant les peticions dels ciutadants i de les associacions